ASTRON 350SE

Fungicid de contact pentru combaterea bolilor din culturile de măr şi păr

Conținut în substanțe active: ditianon – 350 g/L
Formulare: Suspo-emulsie (SE)
Proprietăți fizico-chimice: ASTRON 350SE este un fungicid sub formă de emulsie concentrată (SE), de culoare maro cu miros caracteristic, cu acțiune de contact destinat pentru utilizare preventive.
Mod de acțiune: Conform clasificării FRAC, substanța activă ditianon aparține grupei M09. Modul de acțiune al ditianonului este acela de inhibitor al formării de proteine prin modificarea grupările sulfhidrice din secvenţa de cisteină din structura acestora. Această inhibare proteică previne germinarea și continuarea lanţului germinativ al sporilor.
Mod de utilizare:
Produsul este omologat în România conform tabelului de mai jos:

CULTURAAGENTUL DE DĂUNAREDOZA (L/kg/ha)
și momentul aplicării
MărVenturia inaequalis
(rapănul)
0,9- 1,4 L/ha
(BBCH 51-75).

sau în amestec

0,85 L/ha Astron 350
SE + 0,65 L/ha
Batalion 450
SC/Gladius 450 SC
(pirimetanil 450SC)
(BBCH 52-72).
PărVenturia pirina
(rapănul)
0,9-1,4 L/ha
(BBCH 51-75).

sau în amestec

0,85 L/ha Astron 350
SE + 0,65 L/ha
Batalion 450
SC/Gladius 450SC
(pirimetanil 450g/L)
(BBCH 52-72)

Măr şi Păr:
Aplicare individuală a produsului:
Doza recomandată pentru o singură utilizare: 0,9 – 1,4 L/ha.
Momentul aplicării: Produsul trebuie folosit preventiv, de la faza de umflare a mugurilor
florali: solzii de muguri sunt alungiți cu pete de culoare maro deschis până la faza în care fructul atinge jumătate din dimensiunea tipică (BBCH 51-75).

Numărul maxim de tratamente:
Doză/ aplicare 1,4 L/ha– 2,
Doză/ aplicare 1,0 L/ha– 3,
Doză/aplicare 0,9 L/ha– 4.
Interval între tratamente la măr: cel puțin 7-11 zile.
Interval între tratamente la păr: cel puțin 7-16 zile.
Tehnica de stropire recomandată: picături medii.

Pentru a mări acţiunea de combatere a bolilor, produsul ASTRON 350SE se poate utiliza în
amestec cu Batalion 450 SC/Gladius 450 SC (pirimetanil 450g/L):
– 0,85 L/ha Astron 350 SE + 0,65 L/ha Batalion 450 SC/Gladius 450 SC
Momentul aplicării: de la faza de umflare a mugurilor florali până la faza în care fructul atinge dimensiunea de până la 20 mm (BBCH 52-72).
Numărul maxim de tratamente: 4
Interval între tratamente pentru utilizarea în amestec: cel puțin 7-16 zile.
Volumul de apă recomandat: 600 – 1000 L/ha.

MĂSURI DE PRECAUȚIE, TIMP DE PAUZĂ ȘI CONDIȚII SPECIALE DE UTILIZARE
Perioada de pauză de la ultima aplicare a produsului până la data recoltării
culturii:
Măr, păr – 28 de zile.
Volumul de apă recomandat:
600 – 1000 L/ha, ajustat la dimensiunea pomilor și faza de dezvoltare a acestora.